Thứ Năm, 17/04/2014

DANH SÁCH LUẬT SƯ CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH BR-VT

DANH SÁCH LUẬT SƯ CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH BR-VT

 

TT

Họ & tên

 

Năm sinh

Giới tính

 Thường trú

VPLS, Cty luật,

LS cá nhân

Điện Thoại

01

Võ Phan Duy

Anh

1967

Nam

TP.HCM

VPLS THIỆN PHÁP-TP.HCM

-0903807335

02

Lê Thúc

Anh

1943

Nam

TP.HCM

VPLS Vũ Đình

-0913805699

03

Bùi Quốc

Bảo

1957

Nam

VTàu

VPLS Thanh Thùy

-0913948973

04

Cao Văn

Bảo

1951

Nam

Vũng Tàu

LS đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân

-0918002857

05

Phan Văn

1952

Nam

TP.HCM

Trưởng VPLS Thiện Bá Vương

-0913924662

06

Trần Thị

Bình

1980

Nữ

TP.VT

VPLS Họ Vũ

-0908845421

07

Trần Văn

Bình

1957

Nam

VTàu

Trưởng VPLS Nguyên An

-0913840903

08

Hoàng Hữu

Cát

1945

Nam

VTàu

VPLS Đinh Quý

-0643857094

09

Phùng Thị Minh

Châu

1959

Nữ

VTàu

VPLS Số 1

-0913646999

10

Lã Quý

Chế

1952

Nam

VTàu

VPLS Tường Trương Xuân Tám

-0913177505

11

Nguyễn Đức

Chí

1950

Nam

VT

 

-0983151150

12

Nguyễn Thị

Cúc

1967

Nữ

TP.HCM

VPLS Chu-TP.HCM

-0918354957

13

Đỗ Gia

Cường

1975

Nam

TP.HCM

CTY LUẬT TNHH QUỐC TẾ AN PHÚ-TP.HCM

-0918283974

14

Nguyễn Văn

Đàm

1976

Nam

TP.HCM

CTY LUẬT TNHH ĐẤT LUẬT TP.HCM

-0908800154

15

Ngô Chí

Đan

1957

Nam

VTàu

Trưởng VPLS Ngô Chí Đan

-0903804945

16

Vũ Văn

Đảo

1968

Nam

VTàu

VPLS Họ Vũ

-0903822320

17

Nguyễn Bá

Đức

1976

Nam

VTàu

Trưởng VPLS Nguyễn Bá Đức

-0918937919

18

Hoàng Mạnh

Dũng

1944

Nam

TP.VT

Trưởng VPLS Hoàng Mạnh Dũng

-0986426248

19

Nguyễn Phương

Duy

1976

Nam

TX Bà Rịa

Trưởng VPLS Tâm luật

-0907474647

20

Nguyễn Ngọc

Duy

1972

Nam

TP.HCM

VPLS DUY HÒA-TP.HCM

-0903630730

21

Hoàng Long

1964

Nam

VTàu

Trưởng VPLS Hoàng Hà

-0913840363

22

Cù Huy Song

1965

Nam

TP.HCM

VPLS Lưu Văn Tám

-0977579198

23

Ngô Thị Thanh

Hải

1965

Nữ

VTàu

Trưởng VPLS Thanh Hải

-0937026066

24

Phạm Xuân

Hải

1957

Nam

VTàu

VPLS Tường Trương Xuân Tám

-0909046076

25

Phùng Thị Lệ

Hằng

1979

Nữ

TP.HCM

VPLS Tường Trương Xuân Tám

-0918543133

26

Bùi Thị

Hằng

1980

Nữ

VT

VPLS Họ Vũ

 

-0913647101

27

Tạ Gia

Hào

1975

Nam

TP.HCM

VPLS Lưu Văn Tám

-0906667281

28

Lê Văn

Hiền

1978

Nam

TP.HCM

Trưởng VPLS Sài Gòn Phạm Duy

-0987994567

29

Phạm Duy

Hiển

1980

Nam

VTàu

Trưởng VPLS Phạm Duy

-0907828939

30

Vũ Đắc

Hiệp

1951

Nam

VT

Trưởng VPLS Đắc Hiệp

-0913947009

31

Bùi Mạnh

Hiếu

1957

Nam

VTàu

Trưởng VPLS Dương Thúy Nga

-0986372211

32

Nguyễn Thị

Hoa

1977

Nữ

VTàu

Trưởng VPLS Nguyễn Hoa

-0913957000

33

Huỳnh ngọc

Hoàng

1953

Nam

Tân Thành

Trưởng VPLS Huỳnh Ngọc Hoàng

-0908148225

34

Nguyễn Xuân

Hoàng

1962

Nam

TP.HCM

CTY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN

-0913789288

35

Nguyễn Anh

Hoàng

1959

Nam

VTàu

VPLS Thanh Hương

-0918261641

36

Phạm

Hùng

1961

Nam

VTàu

Trưởng VPLS Phạm Hùng

-0989001484

37

Dương Mạnh

Hùng

1962

Nam

TP.HCM

VPLS Dương Thúy Nga

-0909712688

38

Đỗ Võ Mạnh

Hùng

1973

Nam

VTàu

VPLS Hoàng Hà

-0913609584

39

Nguyễn Xuân

Hưng

1976

Nam

TP.HCM

VPLS Hưng Thịnh Phát

-0918011208

40

Nguyễn Đình

Hưng

1974

Nam

VTàu

LS đăng ký hoạt động cá nhân

-0907319666

41

Trần Sỹ

Hưng

1968

Nam

VTàu

Trưởng VPLS Trần Sỹ Hưng

-0919628975

42

Nguyễn Thị Thanh

Hương

1978

Nữ

VTàu

Trưởng VPLS Thanh Hương

-0907356869

43

Đào Thị Thu

Hương

1979

Nữ

TP.HCM

 

-0908263797

44

Trần Đức

Hường

1965

Nam

VTàu

Gíam đốc Cty luật TTHH VTàu

-0903961027

45

Vũ Đình

Huy

1973

Nam

TP.HCM

Trưởng VPLS Vũ Đình

-0913947818

46

Hoàng Quang

Huy

1982

Nam

TP.HCM

CTY LUẬT TNHH LUẬT & LUẬT SƯ-TP.HCM

-0918372945

47

Vương Tuấn

Kiệt

1975

Nam

TP.HCM

VPLS An Vinh

-0903914491

48

Nguyễn Danh

Lâm

1956

Nam

VTàu

 

-0913840229

49

Lê Văn

Lên

1979

Nam

VTàu

Trưởng VPLS Quốc Dân

-0919533000

50

Ngô Thúy

Liễu

1954

Nữ

TP.VT

Trưởng VPLS Ngô Thúy Liễu

-0909694850

51

Đào Viết

Linh

1959

Nam

VTàu

VPLS Gia Hân

-0903308162

52

Nguyễn Hữu Phục

Linh

1982

Nữ

VTàu

VPLS Tống Thu Trang

-0918518070

53

Phạm Kiều Trúc

Linh

1979

Nữ

TP.HCM

VPLS Phú Bình

-0908280198

54

Nguyễn Hoàng

Linh

1974

Nam

TP.HCM

VPLS Hoàng Hà

-0903946470

55

Nguyễn Hồng

Linh

1979

Nữ

TP.HCM

 

-0903366349

56

Mai Thành

Long

1969

Nam

VTàu

Trưởng VPLS Mai Thành Long

-0913138754

57

Nguyễn Phi

Long

1961

Nam

VTàu

Gđốc Cty luật TNHH Phi Long

-0918073979

58

Phạm Văn

Luận

1976

Nam

TP.HCM

Trưởng VPLS Phạm Gia

-0906367164

59

Lê Văn

Lương

1970

Nam

VTàu

Cty luật Hợp danh Hoàng Quang Minh

-0919250650

60

Nguyễn Vạn

1967

Nam

VTàu

Trưởng VPLS Ninh Khang

-0903171689

61

Trần

Mai

1954

Nam

VTàu

Trưởng VPLS Trần Mai

-0914720854

62

Lưu Trọng

Minh

1952

Nam

VTàu

LS đăng ký hoạt động cá nhân

-0985221326

63

Lê Quang

Minh

1964

Nam

VTàu

Giám đốc cty luật Trung Thực

-0984083979

64

Dương Văn

Minh

1976

Nam

TP.HCM

VPLS Người Nghèo

-0903384690

65

Phạm Thị Thúy

Nga

1976

Nữ

TP.HCM

Trưởng VPLS Phú Bình

-0903753897

66

Trần Công

Nga

1966

Nam

TX BR

Trưởng VPLS Trần Công Nga

-0909730310

67

Hoàng Thị

Nga

1981

Nữ

VT

Đang làm thủ tục cấp thẻ

-0915103269

68

Nguyễn Văn

Ngân

1967

Nam

TP.HCM

VPLS Hoàng Hà

-0903712741

69

Thái Hoài

Nghĩa

1944

Nam

Bình Dương

VPLS Số 1

-0903931583

70

Phạm Văn

Ngọc

1978

Nam

Tân Thành

Trưởng VPLS Pháp Lý Ngọc

-0909371850

71

Nguyễn Thành

Ngọc

1959

Nam

Tân Thành

Trưởng VPLS Khang Phúc

-0913948173

72

Khổng Mỹ

Ngọc

1984

Nữ

Tân Thành

VPLS Nguyễn Văn Hậu & Cộng sự Đoàn luật sư TP.HCM

-0902631718

73

Nguyễn Xuân

Ngữ

1958

Nam

VTàu

VPLS Thanh Hải

-0903961314

74

Doãn Thị Kim

Oanh

1966

Nữ

VTàu

VPLS Thanh Hải

-0903966224

75

Hoàng Thị

Oanh

1982

Nữ

VT

Cty luật HD Dương Chính

0902536253

76

Lê Biên

Phòng

1962

Nam

VTàu

Trưởng VPLS Gia Hân

-0909618222

77

Nguyễn Quang

Phục

1956

Nam

VTàu

Gđốc Cty luật hợp danh  Hoàng Quang Minh

-0643500047

78

Lê Minh

Quân

1972

Nam

Tân Thành

Trưởng VPLS Tân Thành Quân

-0909281748

79

Nguyễn Chí

Quang

1956

Nam

TP.HCM

VPLS Hoàng Hà

-0903382579

80

Vũ Hồng

Quang

1970

Nam

VTàu

Cty luật hợp danh Hoàng Quang Minh

-0908262939

81

Lê Văn

Quang

1960

Nam

TP.HCM

CTY LUẬT TNHH BCM

BÌNH DƯƠNG

-0903666636

82

Đinh Văn

Quế

1950

Nam

Hà Nội

VPLS Tường Trương Xuân Tám

-0903439335

83

Đinh Thị

Quý

1953

Nữ

VTàu

Trưởng VPLS Đinh Quý

-0909695997

84

Nguyễn Thị

Sáng

1928

Nữ

VTàu

Đang dưỡng bệnh

-0643853440

85

Bùi Đức

Sơn

1958

Nam

VTàu

VPLS Gia Hân

-0918261839

86

Nguyễn Văn

Tài

1972

Nam

TP.HCM

Trưởng VPLS Hà Cảnh Phúc

-0919213363

87

Nguyễn Tiến

Tài

1967

Nam

TP.HCM

VPLS Người Nghèo

-0913809916

88

Trương Xuân

Tám

1956

Nam

VTàu

Trưởng VPLS Tường Trương Xuân Tám

-0908960608

89

Lưu Văn

Tám

1961

Nam

TP.HCM

Trưởng VPLS Lưu Văn Tám

-0934155478

90

Nguyễn Đình

Tân

1970

Nam

TP.VT

LS đăng ký hoạt động cá nhân

-0913949310

91

Nguyễn Hồng

Tản

1978

Nam

TP.HCM

CTY LUẬT TNHH GIẢI PHÁP VIỆT – TP.HCM

-0913878581

92

Tôn Minh

Thắng

1962

Nam

VTàu

VPLS Thanh Thùy

-0918261817

93

Vũ Bá

Thanh

1958

Nam

VTàu

VPLS Vũ Đình

-0913948621

94

Trịnh

Thanh

1973

Nam

TP.HCM

Trưởng VPLS Người Nghèo

-0909060600

95

Vũ Anh

Thao

1982

Nam

VTàu

Trưởng VPLS Họ Vũ

-0907820911

96

Lê Trọng

Thiền

1956

Nam

VTàu

VPLS Tường Trương Xuân Tám

-0912252928

97

Lê Công

Thiện

1960

Nam

TP.HCM

VPLS Ninh Khang

-0903306815

98

Nguyễn Thiên

Thiện

1965

Nam

TP.HCM

VPLS Hoàng Hà

-0913755325

99

Lưu Tăng

Thuận

1979

Nam

TP.HCM

VPLS Phú Bình

-0989602984

100

Dương Thanh

Thuận

1979

Nam

VT

Giám đốc Cty luật Dương Chính

-0918580155

101

Nguyễn Thị Kim

Thúy

1966

Nữ

VT

 

 

-0918540306

102

Trần Thị Minh

Thùy

1963

Nữ

VTàu

Trưởng VPLS Thanh Thùy

-0903007789

103

Nguyễn Đức

Thụy

1967

Nam

Tân Thành

 

-0907050154

104

Nguyễn Văn

Tính

1940

Nam

VTàu

Trưởng VPLS Số 1

-0913712357

105

Hoàng Thế

Tình

1977

Nam

VTàu

Cty luật hợp danh Hoàng Quang Minh

-0986373399

106

Nguyễn Xuân

Tịnh

1958

Nam

VTàu

 

-0903842114

107

Lương Nguyễn Bích

Trâm

1983

Nữ

VTàu

Đang đi du học

-0919706058

108

Trần Thị Thu

Trang

1980

Nữ

TP.HCM

VPLS Phạm Gia

-0936099899

109

Tống Thị Thu

Trang

1981

Nữ

VTàu

Trưởng VPLS Tống Thu Trang

-0988483823

110

Nguyễn Minh

Trí

1956

Nữ

Bình Dương

Trưởng chi nhánh VPLS Số 1

-0902655249

111

Bùi Thị Thúy

Triều

1982

Nữ

TP.HCM

VPLS Tường Trương Xuân Tám

-0937090889

112

Lê Đình

Trung

1967

Nam

TP.HCM

Công ty luật Vũng Tàu

-0938999067

113

Nguyễn Xuân

Tuấn

1978

Nam

TP.HCM

VPLS Lưu Văn Tám

-0983146896

114

Trịnh Đình

Tuệ

1972

Nam

TP.HCM

Giám đốc Cty luật Minh An

-0908808168

115

Nguyễn Thanh

Tùng

1974

Nam

VTàu

VPLS Vũ Đình

-0906988568

116

Trần Thanh

Tùng

1980

Nam

TP.HCM

CTY LUẬT TNHH PHƯỚC & CÁC CỘNG SỰ

-0903170317

117

Nguyễn Minh

Tường

1972

Nam

TP.HCM

CTY LUẬT TNHH PHAN NGUYỄN-TP.HCM

-0913744122

118

Bùi Thanh

Tường

1974

Nam

TX Bà Rịa

Trưởng VPLS Thiên Tường

-0919980033

119

Ngô Thị Thanh

Tuyền

1979

Nữ

VT

Công ty luật Dương Chính

-0908612118

120

Điền Anh

Tuyết

1983

Nữ

TP.HCM

 

-0983503539

121

Nguyễn Thị

Ưng

1977

Nữ

VTàu

Trưởng VPLS Châu Giang

-0918056802

122

Nguyễn Hải

Vân

1973

Nam

TP.HCM

Giám đốc Công ty luật hợp danh Đông Á

-0903303333

123

Trần Quang

Vinh

1974

Nam

TP.HCM

Trưởng VPLS An Vinh

-0919006694

124

Bùi Thanh

Yến

1975

Nữ

VT

Hành nghề với tư cách cá nhân

 

-0909947828

125

Nguyễn Bạch

Vân

1968

Nữ

VT

VPLS Hoàng Hà

-0933376868

126

Cao Xuân

Lợi

1973

Nam

TP.HCM

VPLS Hoàng Hà

-0903829891

127

Nguyễn Hữu Mạnh

Nhường

1966

Nam

TP.VT

VPLS Gia Hân

-0903829891

128

Phan Tứ

Hùng

1974

Nam

TP.VT

 

-0906800899

129

Phạm Văn

Việt

1967

Nam

TP.VT

 

-0919568586

130

Bùi Khắc

Pha

1973

Nam

TP.VT

VPLS Gia Hân

-0986826333

131

Nguyễn Hữu

Thọ

1955

Nam

TP.VT

 

-0913957256

132

Ngô Xuân

Lộc

1967

Nam

TP.HCM

 

-0903606815

133

Nguyễn Thu

1980

Nữ

TP.VT

 

-0908161870

134

Phạm Quốc

Doanh

1975

Nam

TP.VT

Đang làm thủ tục cấp thẻ

-0989103568

135

Phạm Thị Thu

1961

Nữ

TP.VT

Đang làm thủ tục cấp thẻ

-0903861299

136

Trần Thị Mỹ

Hảo

1964

Nữ

TP.VT

Đang làm thủ tục cấp thẻ

-0903740309

137

Lương Ngọc

Lan

1960

Nam

TP.HCM

Đang làm thủ tục cấp thẻ

-0909680909

138

Hoàng Hữu

Nhân

1960

Nam

TP.HCM

Đang làm thủ tục cấp thẻ

-0903339999

139

Vũ Thị Phương

Thảo

1982

Nữ

TP.VT

Đang làm thủ tục cấp thẻ

-0988732315

140

Ninh Thị Kim

Khánh

1967

Nữ

TP.HCM

Đang làm thủ tục cấp thẻ

-0918026878

141

Phạm Ngọc Ánh

Hoa

1983

Nữ

TP.VT

Đang làm thủ tục cấp thẻ

-0948270470

 

Những tin khác